Hoe scoren de gemeenten in Fietsbalans?

Om deze Fietsbalansverkenner te bekijken moet u de Flash plugin hebben geïnstalleerd.

Klik hier voor de Fietsbalansverkenner

Evaluatie fietsbalans onder gemeenten
Fietsbalans heeft positief effecten op het fietsbeleid, blijkt uit het evaluatierapport (Fietsersbond april 2004)

De Fietsersbond heeft gedurende drie jaar de Fietsbalans uitgevoerd. In totaal hebben 125 gemeenten verspreid over heel Nederland meegedaan.
Een belangrijke conclusie uit het evaluatierapport is dat de helft van de deelnemende gemeenten de Fietsbalans hebben gebruikt bij de totstandkoming van een nieuw fietsbeleid.

Om deze PDF-file te bekijken moet u Adobe Acrobat Reader hebben geïnstalleerd.

Nieuws over Fietsbalans

Van 2000 tot 2004 brachten Fietsersbondonderzoekers het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart. In 2006 start de Fietsersbond met het vervolgonderzoek Fietsbalans-2. In Fietsbalans-2 worden gemeenten weer beoordeeld op de tien aspecten uit het eerste onderzoek en wordt bekeken welke vooruitgang er geboekt is. Het onderzoek is uitgebreid met nieuwe aspecten waaronder luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik. Doel van de Fietsbalans-2 is gemeenten hele specifieke informatie te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik en bij aanpassing van het verkeersbeleid.Wat gemeenten precies kunnen doen om die gezondheidswinst binnen te halen, staat in het eindrapport met onderzoeksgegevens en daaraan gekoppelde aanbevelingen.

Fietsers in de file
In de grote steden kiezen steeds meer mensen voor de fiets, blijkt uit de tweede ronde van de fietsbalans. Met als gevolg dat het nu ook dringen is op het fietspad. ‘De vraag is: aan wie gun je de spaarzame ruimte in de binnenstad?’
Artikel in de Vogelvrije Fietser (juli/augustus 2007): Download het artikel als .pdf

Lucht voor fietsers

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit voor fietsers? Verhoging van het gebruik van het
fietsgebruik kan worden gezien als een serieuze maatregel om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Maar fietsers moeten wel door schone lucht kunnen fietsen.
Artikel in vaktijdschrift Lucht (augustus 2007): Download het artikel als .pdf

Fietsen schept lucht

Een hoog fietsgebruik is goed voor de luchtkwaliteit. Fietsers stoten immers geen schadelijke stoffen uit. In het buitenland wordt dan ook met afgunst naar Nederland gekeken. Toch wordt in Nederland een verhoging van het fietsgebruik niet vaak als serieuze maatregel gezien om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Ten onrechte.

Artikel in vaktijdschrift Lucht (juni 2007): Download het artikel als .pdf

Gezondheid
Een van de doelen van Fietsbalans-2 is gemeenten informatie te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik. De Inspectie van Volksgezondheid heeft geconstateerd dat bewegingsarmoede met name onder de jeugd epidemische vormen aanneemt. Daarom wordt in het project ook aandacht geschonken aan maatregelen waarbij mensen die weinig bewegen worden gestimuleerd vaker te fietsen.
In dat kader ondersteunde staatssecretaris Bussemaker van Gezondheid op 22 juni 2007 Fietsbalans-2 door bij de start in de gemeente Hilversum aanwezig te zijn.
Foto: Staatssecrectaris Bussemaker en wethouder Boog starten Fietsbalans-2 in Hilversum. Klik op de foto voor dezelfde foto in hoge resolutie (300 DPI, vrij van rechten)

Start
Minister Peijs (V&W;) luidde op 6 september 2006 Fietsbalans-2 officieel in. (Klik hier voor het persbericht). In Delft kreeg zij een rapport aangeboden met daarin informatie over de meetmethode van ultra fijn stof en de conclusies na 150 proefmetingen.

Het rapport is de te vinden op http://www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel/content/publicaties/pub-nieuwste.html (Of anders via www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel, klik op Publicaties, klik op Nieuwste publicaties.)

Foto: Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en wethouder Koning van Delft verrichten letterlijk de aftrap van het nieuwe onderzoek van de Fietsersbond, Fietsbalans-2. Klik op de foto voor dezelfde foto in hoge resolutie (300 DPI, vrij van rechten)

Uitgebreide informatie over Fietsbalans-2 vindt u in deze folder [pdf, grootte: 536 kB].

Hoge resolutie (300 DPI) foto’s uit de folder zijn hieronder te downloaden:

Fietsbalans-2 Foto 1 Meetfiets

Fietsbalans-2 Foto 2 Meetfiets en meetauto

Fietsbalans-2 Foto 3 Rugzak met meetapparatuur

Fietsbalans-2 Foto 4 Meetapparatuur meetauto

Staatssecretaris van Geel (VROM) heeft op 7 juni 2006 in Den Haag de aftrap gedaan van de Fietsbalans-2. (Klik voor het persbericht) Voorafgaand hieraan gaf de Fietsersbond projectleider Frank Borgman een toelichting op het onderzoek [pdf, grootte: 266 kB].

Het meten van blootstelling aan ultra fijn stof leidt tot verrassende inzichten. Eén daarvan uit de vele tests is te zien in een filmpje (duur: 30 seconden) waarin de meetfiets bij een rood verkeerslicht staat te wachten. Rechts in beeld, in het rode balkje, ziet u de ultra fijn stof meetwaarden meelopen, ook soms hoge waarden aangeven en bij het wegrijden de oorzaak hiervan. Nog een extra reden waarom brommers niet op het fietspad thuis horen!

Wat is de fietsbalans?

Deze pagina’s bevatten informatie over de Fietsbalans-1. De aangepaste methoden in Fietsbalans-2 volgen later. Dit tijdstip word bekend gemaakt via de nieuwsbrief van de Fietsbalans-2.

Voor aanmelding van de nieuwsbrief zie Contact.

Welkom bij Fietsbalans

Sinds 2000 voert de Fietsersbond met financiële steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een groot vergelijkend onderzoek uit naar verschillende aspecten van het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten: de Fietsbalans. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een speciale meetfiets om de kwaliteit van de infrastructuur te beoordelen. Doel van dit project is het stimuleren van gemeenten tot (nog) beter fietsbeleid.

De Fietsbalans is inmiddels 130 keer opgemaakt in 125 gemeenten en de uitkomsten daarvan zijn uitgebreid gerapporteerd en met de desbetreffende gemeenten besproken. Daarmee is het lokale fietsklimaat voor meer dan de helft van de Nederlanders in kaart gebracht. En, nog veel belangrijker, gemeenten zijn met de resultaten aan de slag gegaan.

Inmiddels is de Fietsbalans aangepast zodat we met een tweede ronde de ontwikkeling van het fietsklimaat in gemeenten kunnen gaan meten en beoordelen (monitoring). Fietsbalans-2 bevat verder een netwerkanalyse, een beoordeling van de kwaliteit van het fietsparkeren en er wordt aandacht besteed aan de luchtkwaliteit voor fietsers en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik.

Op fietsbalans.nl vindt u onder andere informatie over:

de stand van zaken bij de ontwikkeling van de vernieuwde Fietsbalans-2;
inspirerende voorbeelden van succesvol gemeentelijk fietsbeleid in woord en beeld;
toegang tot alle onderzoekgegevens: met de Fietsbalans-verkenner maakt u uw eigen grafieken en tabellen;
hoe krijg ik als gemeente een hoger fietsgebruik en een betere verkeersveiligheid voor fietsers.
hoe werkt de Fietsbalans: uitleg over de methode en de werking van de meetfiets;