Van 2000 tot 2004 brachten Fietsersbondonderzoekers het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart. In 2006 start de Fietsersbond met het vervolgonderzoek Fietsbalans-2. In Fietsbalans-2 worden gemeenten weer beoordeeld op de tien aspecten uit het eerste onderzoek en wordt bekeken welke vooruitgang er geboekt is. Het onderzoek is uitgebreid met nieuwe aspecten waaronder luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik. Doel van de Fietsbalans-2 is gemeenten hele specifieke informatie te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik en bij aanpassing van het verkeersbeleid.Wat gemeenten precies kunnen doen om die gezondheidswinst binnen te halen, staat in het eindrapport met onderzoeksgegevens en daaraan gekoppelde aanbevelingen.

Fietsers in de file
In de grote steden kiezen steeds meer mensen voor de fiets, blijkt uit de tweede ronde van de fietsbalans. Met als gevolg dat het nu ook dringen is op het fietspad. ‘De vraag is: aan wie gun je de spaarzame ruimte in de binnenstad?’
Artikel in de Vogelvrije Fietser (juli/augustus 2007): Download het artikel als .pdf

Lucht voor fietsers

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit voor fietsers? Verhoging van het gebruik van het
fietsgebruik kan worden gezien als een serieuze maatregel om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Maar fietsers moeten wel door schone lucht kunnen fietsen.
Artikel in vaktijdschrift Lucht (augustus 2007): Download het artikel als .pdf

Fietsen schept lucht

Een hoog fietsgebruik is goed voor de luchtkwaliteit. Fietsers stoten immers geen schadelijke stoffen uit. In het buitenland wordt dan ook met afgunst naar Nederland gekeken. Toch wordt in Nederland een verhoging van het fietsgebruik niet vaak als serieuze maatregel gezien om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Ten onrechte.

Artikel in vaktijdschrift Lucht (juni 2007): Download het artikel als .pdf

Gezondheid
Een van de doelen van Fietsbalans-2 is gemeenten informatie te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik. De Inspectie van Volksgezondheid heeft geconstateerd dat bewegingsarmoede met name onder de jeugd epidemische vormen aanneemt. Daarom wordt in het project ook aandacht geschonken aan maatregelen waarbij mensen die weinig bewegen worden gestimuleerd vaker te fietsen.
In dat kader ondersteunde staatssecretaris Bussemaker van Gezondheid op 22 juni 2007 Fietsbalans-2 door bij de start in de gemeente Hilversum aanwezig te zijn.
Foto: Staatssecrectaris Bussemaker en wethouder Boog starten Fietsbalans-2 in Hilversum. Klik op de foto voor dezelfde foto in hoge resolutie (300 DPI, vrij van rechten)

Start
Minister Peijs (V&W;) luidde op 6 september 2006 Fietsbalans-2 officieel in. (Klik hier voor het persbericht). In Delft kreeg zij een rapport aangeboden met daarin informatie over de meetmethode van ultra fijn stof en de conclusies na 150 proefmetingen.

Het rapport is de te vinden op http://www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel/content/publicaties/pub-nieuwste.html (Of anders via www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel, klik op Publicaties, klik op Nieuwste publicaties.)

Foto: Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en wethouder Koning van Delft verrichten letterlijk de aftrap van het nieuwe onderzoek van de Fietsersbond, Fietsbalans-2. Klik op de foto voor dezelfde foto in hoge resolutie (300 DPI, vrij van rechten)

Uitgebreide informatie over Fietsbalans-2 vindt u in deze folder [pdf, grootte: 536 kB].

Hoge resolutie (300 DPI) foto’s uit de folder zijn hieronder te downloaden:

Fietsbalans-2 Foto 1 Meetfiets

Fietsbalans-2 Foto 2 Meetfiets en meetauto

Fietsbalans-2 Foto 3 Rugzak met meetapparatuur

Fietsbalans-2 Foto 4 Meetapparatuur meetauto

Staatssecretaris van Geel (VROM) heeft op 7 juni 2006 in Den Haag de aftrap gedaan van de Fietsbalans-2. (Klik voor het persbericht) Voorafgaand hieraan gaf de Fietsersbond projectleider Frank Borgman een toelichting op het onderzoek [pdf, grootte: 266 kB].

Het meten van blootstelling aan ultra fijn stof leidt tot verrassende inzichten. Eén daarvan uit de vele tests is te zien in een filmpje (duur: 30 seconden) waarin de meetfiets bij een rood verkeerslicht staat te wachten. Rechts in beeld, in het rode balkje, ziet u de ultra fijn stof meetwaarden meelopen, ook soms hoge waarden aangeven en bij het wegrijden de oorzaak hiervan. Nog een extra reden waarom brommers niet op het fietspad thuis horen!