Sinds 2000 voert de Fietsersbond met financiƫle steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een groot vergelijkend onderzoek uit naar verschillende aspecten van het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten: de Fietsbalans. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een speciale meetfiets om de kwaliteit van de infrastructuur te beoordelen. Doel van dit project is het stimuleren van gemeenten tot (nog) beter fietsbeleid.

De Fietsbalans is inmiddels 130 keer opgemaakt in 125 gemeenten en de uitkomsten daarvan zijn uitgebreid gerapporteerd en met de desbetreffende gemeenten besproken. Daarmee is het lokale fietsklimaat voor meer dan de helft van de Nederlanders in kaart gebracht. En, nog veel belangrijker, gemeenten zijn met de resultaten aan de slag gegaan.

Inmiddels is de Fietsbalans aangepast zodat we met een tweede ronde de ontwikkeling van het fietsklimaat in gemeenten kunnen gaan meten en beoordelen (monitoring). Fietsbalans-2 bevat verder een netwerkanalyse, een beoordeling van de kwaliteit van het fietsparkeren en er wordt aandacht besteed aan de luchtkwaliteit voor fietsers en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik.

Op fietsbalans.nl vindt u onder andere informatie over:

de stand van zaken bij de ontwikkeling van de vernieuwde Fietsbalans-2;
inspirerende voorbeelden van succesvol gemeentelijk fietsbeleid in woord en beeld;
toegang tot alle onderzoekgegevens: met de Fietsbalans-verkenner maakt u uw eigen grafieken en tabellen;
hoe krijg ik als gemeente een hoger fietsgebruik en een betere verkeersveiligheid voor fietsers.
hoe werkt de Fietsbalans: uitleg over de methode en de werking van de meetfiets;